sobota, 19 kwietnia 2014


V SEJMIK  HISTORYCZNY

"HISTORYCZNE PRZEŁOMY - ROK 1989 "

15 kwietnia 2014 roku

 AULA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KALISZU

    REALIZACJA OGÓLNOPOLSKIEGO PROJEKTU

„Młodzi dla wolności”
 pod patronatem
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Bronisława Komorowskiego

Organizator:
III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
Stowarzyszenie Edukacyjne Kopernik

Zapraszamy do przeczytania relacji na stronie szkoły! 
>>RELACJA<<

"Młodzi dla Wolności". Rok 2014 historycznie. 
>>LINK<<

Galeria zdjęć z projektu.
>>LINK<<

W projekcie uczestniczyły 4 szkoły ponadgimnazjalne 
oraz 5 szkół gimnazjalnych-łącznie około 500 uczniów. 

Cele realizowanego programu:
·                     zachęcenie uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku.

·                     przybliżenie  historii najnowszej: wiedzy o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.

·                     rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
·                     rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;
·                      rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
·                     promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
·                     kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo historyczne małej Ojczyzny,
·                     propagowanie idei integracji europejskiej w duchu poszanowania doświadczeń historycznych i poczucia wspólnoty dziejów. 

Wzór zaproszenia na Sejmik:
piątek, 11 kwietnia 2014

 Gra miejska Śladami wydarzeń sprzed 25 lat przygotowana została dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej.  W grze udział brały 6-10 osobowe zespoły. Na trasie wyznaczono 7 punktów, które w sposób bezpośredni lub pośredni nawiązywały do wydarzeń sprzed 25 lat.  Zespoły na każdym punkcie otrzymywały zagadkę-rebus, której rozwiązanie pozwalało dotrzeć do następnego punktu. Na punktach docelowych organizatorzy mieli przygotowane dla uczestników interesujące zestawy pytań nawiązujące do miejsc i wydarzeń sprzed 25 lat. Jednocześnie obecna młodzież  Warunkiem startu Poszczególne zespoły  Dnia 10 kwietnia br. odbyła się gra miejska „Śladami wydarzeń sprzed 25 lat”. Adresowana była ona do grup uczniów z kaliskich szkół.
Gra rozpoczynała się w budynku III LO w Kaliszu. Każda grupa przed wyruszeniem na trasę otrzymała od organizatorów rebus nr 1, którego rozwiązanie wskazywało miejsce docelowe. Miejscem docelowym była Willa Calisia znajdująca się przy ul. Aleja Wolności, w której w latach 1980-1981 siedzibę miała kaliska Solidarność. Przy Willi Calisia na uczestników czekał dwuosobowy zespół uczniowski, który przygotował dla uczestników specjalny zestaw pytań nr 1. Po odpowiedzi na pytania zespoły otrzymały następną zagadkę-rebus zestaw nr 2, który kierował ich pod kaliski ratusz. Przed ratuszem czekał zespół dwuosobowy, który przygotował dla uczestników zestaw pytań nr 2, oraz zagadkę-rebus nr 3 kierujący zespoły pod pomnik Jana Pawła II. Pod pomnikiem Papieża zespoły odpowiadały na pytania umieszczone w zestawie nr 3, oraz otrzymały do rozwiązania zagadkę-rebus nr 4. Miejscem następnego spotkania był plac przed pomnikiem Adama Asnyka, z widokiem na kościół OO. Jezuitów. Zespoły odpowiadały na zestaw pytań nr 4, oraz po rozwiązaniu rebusu-zagadki nr 5 kierowały się w stronę  siedziby WBK, w której do 1990 r. znajdowała się siedziba KW PZPR w Kaliszu. Tutaj do odpowiedzi wymagały pytania z zestawu nr 5. W tym punkcie grupy otrzymały zagadkę-rebus nr 6 kierującą uczniów do III LO.  Po dotarciu do szkoły zespoły odpowiadały na pytania z zestawu nr 6.
15 kwietnia 2014 r. na uroczystym podsumowaniu projektu nagrody za znakomitą znajomość wydarzeń historycznych sprzed 25 otrzymali Aleksandra Wietrzyk z klasy 2F III LO oraz Dawid Brzozowski z Gimnazjum nr 4 w Kaliszu.    
  
Trasa
START: III LO W KALISZU
  • Willa Calisia
  • Ratusz
  • Pomnik JP II
  • Pomnik Adama Asnyka
  • WBK

ZAKOŃCZENIE: III LO W KALISZU 
Przykładowy zestaw pytań zadanych uczestnikom:
1.Stoimy przed Vilą Calisia czy wiecie jaką funkcję pełnił ten budynek w roku 1981?
2. Jakie wydarzenie przedstawia zdjęcie i w którym roku miało ono miejsce?
3. Kim byli i jak się nazywają ludzie przedstawieni na zdjęciu?

Przykładowe rebusy: 

1.


2. 
Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

czwartek, 10 kwietnia 2014

We wtorek 8 kwietnia w naszej szkole odbył się etap rejonowy konkursu "25 lat demokracji w Polsce". Zgromadził on trzydzieścioro uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, którzy zwyciężyli w eliminacjach szkolnych wraz z opiekunami. O godzinie 11 uczniowie napisali test konkursowy, a następnie oczekując na wyniki obejrzeli symulację obrad okrągłego stołu przygotowaną przez klasę 1F pod opieką prof. Wandy Świerczyńskiej-Moryksiewicz, a także wysłuchali wykładu prof. dr hab. Michała Jarneckiego na temat oceny 25 lat demokracji w Polsce. Po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniono po 3 szkoły w kategorii gimnazjum i liceum, których uczniowie zebrali w sumie największą liczbę punktów i przystąpiono do etapu drużynowego. Trzyosobowe drużyny miały za zadanie zidentyfikowanie na fotografiach osób związanych z przemianami społeczno-gospodarczymi w Polsce czy też rozpoznanie osób po ich biografiach. fotorelacja: Oliwia Nadarzycka

Wzory dyplomów: 


poniedziałek, 31 marca 2014

"25 lat demokracji w Polsce"-eliminacje do konkursu.

W piątek 28 marca odbyły się w naszej szkole eliminacje do konkursu "25 lat demokracji w Polsce". Wzięło w nim udział wielu młodych zainteresowanych tą tematyką. Uczestnicy stanęli przed zadaniem rozwiązania testu, składającego się zarówno z pytań zamkniętych, jak i otwartych, wymagających szerszej analizy polecenia. W najbliższym czasie znane będą wyniki zmagań. Kolejny etap i podsumowanie konkursu już we wtorek 8 kwietnia.
Przegląd Piosenki Zaangażowanej: 

REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO „25 lat demokracji w Polsce” Rozdział I. ZASADY OGÓLNE Art. 1.Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Międzyszkolny Konkurs  Historyczny - 
„25 lat demokracji w Polsce” Art. 2.Międzyszkolny Konkurs  Historyczny -  zorganizowany jest przez III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu, Stowarzyszenie Edukacyjne Kopernik i Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu, w związku z 25 rocznicą demokracji w Polsce;

Art. 3. Patronat Honorowy nad konkursem sprawujePrezydent Miasta Kalisza – Janusz Pęcherz Art. 4.Konkurs przeprowadza Polskie Towarzystwo Historyczne oddział w Kaliszu i III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu
 Art.5.1. Temat konkursu: Międzyszkolny Konkurs  Historyczny -  „25 lat demokracji w Polsce”2. Cele konkursu:
·         zachęcenie uczniów, nauczycieli i środowisk lokalnych do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności – rocznicy 4 czerwca 1989 roku.
·                     przybliżenie  historii najnowszej: wiedzy o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności
.·                     rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
·                     rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, interpretacji wydarzeń i postaci historycznych;
·                      rozwijanie umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
·                     promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
·                     kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za dziedzictwo historyczne małej Ojczyzny,
·                     propagowanie idei integracji europejskiej w duchu poszanowania doświadczeń historycznych i poczucia wspólnoty dziejów.
Art.6.Uczestnikiem konkursu może być każda szkoła gimnazjalna i ponadgimnazjalna w Kaliszu, która do 15  marca  2014 r.. (ważna data stempla pocztowego- można drogą elektroniczną) prześle do Komisji Konkursowej w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1).
 Art. 7.Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja Konkursowa powołana przez kaliski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
   Art.8.
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolny, międzyszkolny.
  Art. 9. Etap szkolny.9.1. Etap szkolny składa się z testu złożonego z 15 pytań  jednokrotnego wyboru. Test dostarczony jest Szkolnej Komisji Konkursowej – złożonej z nauczycieli prowadzących zajęcia w szkole, która zgłosiła się do uczestnictwa w Konkursie do 15 marca 2014 r.. Ważna data stempla pocztowego. (załącznik nr 1). Możliwa droga elektroniczna.
9.2. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu w placówce oświatowej pełni Szkolna Komisja Konkursowa, która organizuje etap szkolny w dniu 28 marca 2014 r.  Do tego czasu Międzyszkolna Komisja Konkursowa prześle zestaw pytań do testu etapu szkolnego.
9.3. Testy sprawdza Szkolna Komisja Konkursowa zgodnie z kluczem odpowiedzi przesłanym przez Międzyszkolną Komisję Konkursową. Po sprawdzeniu testów, Szkolna Komisja Konkursowa, przesyła do Międzyszkolnej Komisji Konkursowej protokół z nazwiskami osób, które w kolejnym etapie będą tworzyły drużynę. Termin nadesłania protokołu do Regionalnej Komisji Konkursowej z realizacji etapu szkolnego ( załącznik nr 2) –   2 kwietnia 2014 r..  Ważna jest data stempla pocztowego.

Art. 10.Etap międzyszkolny.10.1. W etapie międzyszkolnym Konkurs składa się z dwóch części: indywidualnej i drużynowej.
10.2. Etap międzyszkolny odbędzie się  8 kwietnia 2014 r. w III Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.
10.3. Konkurs przeprowadzony będzie w formie testu. Test złożony jest z  pytań otwartych i zamkniętych. Uczestnikami międzyszkolnego etapu Konkursu są uczniowie wyłonieni w etapie  szkolnym. Test sprawdza Międzyszkolna Komisja Konkursowa, wyłaniając trzech laureatów.
       1. Zasady kodowania prac:
1) prace uczniów są kodowane,
2) procedurę kodowania prac ustalają przewodniczący komisji, którzy są odpowiedzialni za prawidłowy przebieg konkursu,
3) zakodowane dane uczniów są zabezpieczane na czas sprawdzania zadań;
4) po zakończeniu oceniania prace uczniów zostają rozkodowane.
       2. Zasady oraz procedury sprawdzania i oceniania prac:
1) prace uczniów są oceniane przez członków komisji konkursowej;
2) komisja ocenia prace uczniów w ściśle określonym, wspólnym, czasie. Podczas oceniania członkowie wszystkich komisji pozostają ze sobą w stałym kontakcie. Prace komisji monitoruje przewodniczący komisji;
5) członkowie komisji oceniają prace uczniów w tym samym czasie jednocześnie, z możliwością wymiany informacji i wyjaśniania wątpliwości, pod nadzorem i kierunkiem przewodniczącego komisji;
6) Przewodniczący komisji odpowiada za prawidłowe zabezpieczenie prac uczniów podczas ich oceniania oraz rozkodowywania.
 10.4. Ponadto organizatorzy Konkursu wyłonią trzy najlepsze spośród obecnych drużyny reprezentujące szkołę, które w teście indywidualnym uzyskały łącznie największą liczbę punktów. Przewiduje się 3 rundy pytań. Każda prawidłowa odpowiedź premiowana jest 1 punktem. Jeżeli drużyny po 3 rundach pytań będą posiadały taką samą liczbę punktów, wprowadzona jest runda „Kto pierwszy, ten lepszy”. Prowadzący zadaje pytanie i odpowiada drużyna, która pierwsza zgłosi się do odpowiedzi.
10.5. W przerwie, podczas której będą sprawdzane prace konkursowe, odbędzie się próba rekonstrukcji wydarzeń sprzed 25 lat „Obrady Okrągłego Stołu - 25 lat później”  -  przygotowana przez uczniów III LO, rozszerzona o dyskusję poświęconą ocenie tych wydarzeń i wypowiedzi  historyków zajmujących się historią najnowszą.
 Art.11.1. Zakres wymaganej wiedzy obowiązujący na wszystkich etapach konkursu:
1) Geneza Okrągłego Stołu(sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna od 1980 roku);
2) Przebieg i skutki obrad Okrągłego Stołu;
3)  Okrągły Stół w źródłach historycznych i kulturze;
 2. Zakres wymaganych umiejętności:
Uczeń:
1) ze zrozumieniem posługuje się terminologią historyczną;
2) umieszcza wydarzenia, fakty, procesy we właściwym czasie i przestrzeni historycznej,
          ustala kolejność wydarzeń;
3) dostrzega związki przyczynowo – skutkowe;
4)  wyszukuje informacje pochodzące z różnych źródeł (np. teksty, ikonografie)
5) interpretuje teksty źródłowe i opracowania historyczne;
6) odróżnia fakty od opinii;
7) uwzględnia podstawową faktografię związaną z tematem;
8) dokonuje trafnej selekcji faktów.
   ROZDZIAŁ II

 NAGRODY1. Laureaci konkursu otrzymają zaświadczenia wystawione przez organizatora.
2. Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe.
 ROZDZIAŁ 
         TERMINY ZWIĄZANE Z KONKURSEM   
1).  Termin zgłaszania udziału w konkursie –  15 marca  2014 r. Zgłoszenia prosimy  przesyłać na adres mailowy III LO im. M. Kopernika (sekretariat@kopernik.kalisz.pl ), drogą pocztową  ( III LO im. M. Kopernika, ul. Kościuszki 10, 62-800)  lub faksem ( nr faksu:62 767 20 36).
  2).  Termin przeprowadzenia szkolnego etapu konkursu – 28 marca 2014 roku.
3). Termin przeprowadzenia międzyszkolnego etapu konkursu – 8 kwietnia 2014 roku. ROZDZIAŁ IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1.           Uczestnicy regionalnego etapu konkursu muszą posiadać przy sobie ważne legitymacje szkolne.
             2.     Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy             
w wyznaczonym dniu i godzinie nie przystąpią do konkursu.
             3.     Przewodniczący komisji konkursowej przyjmują od uczniów wolę przystąpienia do konkursu oznaczającą równocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych (publikacje wizerunku uczestników ).
            4. Organizatorzy zastrzegają sobie ewentualne zmiany w regulaminie konkursu.
  Zalecana literatura:

Gimnazjum:
Ł. Kamiński, Koniec PRL-u (1980-1989), [W:] A. Dziurok i inni, Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2010, s. 409 - 472,
A Dudek, Z. Zblewski,  Utopia nad Wisłą, Warszawa 2008, s. 270 - 358 (rozdziały: Szesnaście miesięcy "Solidarności" oraz Schyłek i upadek PRL) ,
Ponadto:
Teksty źródłowe i teksty kultury odnoszące się do tematyki konkursu.
 Publikacje związane z tematyką konkursu

Szkoły ponadgimnazjalne:
 Ł. Kamiński, Koniec PRL-u (1980-1989), [W:] A. Dziurok i inni, Od Niepodległości do Niepodległości. Historia Polski, Warszawa 2010, s. 409 - 472,
A Dudek, Z. Zblewski,  Utopia nad Wisłą, Warszawa 2008, s. 270 - 358 (rozdziały: Szesnaście miesięcy "Solidarności" oraz Schyłek i upadek PRL)
A. Sowa, Historia polityczna Polski (1944-1991), Kraków 2011, s. 441-656.
 Ponadto: 1. Podręczniki szkolne do nauczania historii dopuszczone do użytku przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej na poziomie ponadgimnazjalnej.
2. Teksty źródłowe i teksty kultury odnoszące się do tematyki konkursu.
3. Publikacje związane z tematyką konkursu

niedziela, 30 marca 2014

"Młodzi dla wolności"

Nasza szkoła - III LO im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu przystąpiła
do projektu "Młodzi dla wolności". Jego celem jest upamiętnienie
dwudziestej piątej rocznicy przemian gospodarczo-ustrojowych
w naszym kraju, ale także zwiększenie świadomości społecznej wśród
młodzieży, która właśnie wkracza w dorosły wiek i zaczyna decydować
o losie kraju. Organizacją przedsięwzięcia zajmują się m.in. Klub
Europejski "Młoda Europa" oraz Młodzieżowa Rada Miasta Kalisza.
Trwają już przygotowania do pierwszej uroczystości - podsumowania
konkursu "25 lat demokracji w Polsce". 
Eliminacje szkolne do konkursu "25 lat demokracji w Polsce"
>>relacja<<
Opis projektu:
Cele projektu konkursowego zostały określone przez
Prezydenta RP.
Polegają na
zachęceniu uczniów, nauczycieli i całych środowisk lokalnych
do włączenia się w obywatelskie obchody Święta Wolności –
rocznicy 4 czerwca 1989 roku.
Projekt ma
  • przybliżyć historię najnowszą:
  • wiedzę o czasie przełomu i ostatnim dwudziestopięcioleciu zagospodarowywania wolności.

Ponadto ma na celu rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów;
rozwijanie umiejętności samodzielnej analizy, 
interpretacjiwydarzeń i postaci historycznych;
rozwijanie umiejętności wykorzystywania
posiadanych wiadomości podczas  wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
promowanie osiągnięć uczniów i ich nauczycieli,
kształtowanie poczucia współodpowiedzialności
za dziedzictwo historyczne małej Ojczyzny,
propagowanie idei integracji europejskiej w duchu poszanowania doświadczeń historycznych i poczucia wspólnoty dziejów.
Cele te mają zostać zrealizowane poprzez różne formy –
debatę,
rekonstrukcję, grę uliczną, konkursy historyczne: konkurs wiedzy i
konkurs na pracę pisemną.
Projekt obejmuje szereg działań organizowanym na poziomie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
1). Konkurs na pracę pisemną:
„Obrazy przeszłości - przełom 1989 roku w świetle wspomnień i dokumentów kaliskich ”
ma charakter pracy badawczej.
Polega na poszukiwaniu śladów wydarzeń sprzed 25 lat we wspomnieniach, relacjach.
Skierowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych. przekazach rodzinnych, archiwaliach itp. Konkurs ma charakter indywidualny.
2). Debata – „Obrady Okrągłego Stołu - 25 lat później”  -
próba rekonstrukcji wydarzeń sprzed 25 lat z udziałem młodzieży kaliskich szkół ponadgimnazjalnych rozszerzona o dyskusję poświęconą ocenie tych wydarzeń i wypowiedzi  historyków zajmujących się historią najnowszą.
3). Gra uliczna : „Śladami wydarzeń sprzed 25 lat ” -
adresowana do grupy uczniów z kaliskich szkół, zawierająca miejsca najważniejszych wydarzeń w Kaliszu związanych z odradzaniem się polskiej demokracji (np.  miejsca strajków, manifestacji)
Na zakończenie gry przewidziany
jest Quiz z rozlosowaniem nagród wśród uczestników.
4). Międzyszkolny Konkurs  historyczny – „25 lat demokracji w Polsce”
skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych.
Jest to konkurs tematyczny uwzględniający elementy najnowszej historii Kalisza
na tle wydarzeń w Polsce. Przeprowadzony zostanie na etapie szkolnym i międzyszkolnym.
Na etapie międzyszkolnym przewidziana jest
rywalizacja indywidualna i drużynowa
na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
5).  Sejmik Historyczny- "Historyczne przełomy – rok 1989
dla szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych –
będzie stanowił podsumowanie wcześniejszych elementów.  Podczas sejmiku zostaną zaprezentowane fragmenty najciekawszych prac konkursu na prace pisemną „Obrazy przeszłości -przełom 1989 roku w świetle wspomnień i dokumentów kaliskich ” , ponadto głos zabiorą specjaliści oraz uczestnicy wydarzeń sprzed 25 lat.